Progressive Mindworks - we solve the difficult problems.
Zamów prezentacje PackViz!
 
 
 
Produkty
 

Co to PackViz®?

Transport towarów i surowców stał się szczególnym problemem dla współczesnej, stale i w niezwykle szybkim tempie rozwijającej się gospodarki. Załadunek towarów na kontenery oraz ich przewóz w jak najkrótszym czasie stawia przed klasyczną logistyką zadania niezwykle trudne i w formie optymalnej praktycznie nie do wykonania.

PackViz® to rewolucyjne oprogramowanie komputerowe, pozwalające optymalizować właśnie te procesy załadunkowe towarów przy użyciu najnowszych osiągnięć techniki.

 
               

Kluczowe korzyści

Optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej

Optymalne wykorzystanie pojemności ładunkowej

PackViz® może być używany do maksymalizacji wykorzystanej pojemności załadunkowej zarówno samochodów ciężarowych, kontenerów, „high cubes” jak i pojemności bagażowej samolotów, oferując przy tym liczne funkcje do trójwymiarowej wizualizacji, analizy oraz wymiarowania ładowanych towarów. Poszczególne fazy załadunku mogą być zaprezentowane w formie graficznej oraz wydrukowane do bezpośredniego użytku, pozwalając w ten sposób na zachowanie kontroli nad każdym etapem procesu.

Czytaj dalej...

Minimalizacja kosztów transportu oraz czasu

Minimalizacja kosztów transportu oraz czasu

Używając oprogramowania PackViz® przedsiębiorstwo będzie mogło zminimalizować czas załadunku oraz rozładunku towarów, a co za tym idzie, znacznie obniżyć koszty przewozowe. Przy użyciu rewolucyjnych rozwiązań technicznych PackViz pozwala na zredukowanie do koniecznego minimum czasu poszczególnych faz procesu przewozowego. W celu obliczenia realnych kosztów danego transportu PackViz® bierze pod uwagę, oprócz wielu różnorakich parametrów, również koszty eksploatacji kontenerów.

Czytaj dalej...

Minimalizacja czasu załadunku, rozładunku oraz postoju

Minimalizacja czasu załadunku, rozładunku oraz postoju

Jeszcze zanim kontener znajdzie się w hali magazynowej, PackViz® pozwala na dokładne planowanie z wyprzedzeniem oraz na analizę poszczególnych faz procesu załadunku oraz rozładunku, przy czym każda z tych faz może być przedstawiona w formie graficznej, co w znacznym stopniu ułatwia pracownikom magazynowym np. szybką lokalizację każdej przesyłki. PackViz daje również możliwość grupowania pakietów wg określonych kodów lub też priorytetów (np. towar dla tego samego odbiorcy) co z kolei niezwykle usprawnia rozładunek w punkcie docelowym.

Czytaj dalej...

Bezpieczeństwo transportu

Bezpieczeństwo transportu

PackViz® ma do dyspozycji specjalne funkcje, pozwalające na uwzględnienie w obliczeniach schematów załadunkowych takich specyficznych parametrów jak np. ciężar poszczególnych pakietów, dopuszczalny sposób ich umieszczenia np. w przypadku materiałów kruchych, obliczanie maksymalnej bezpiecznej wysokości stosów, obliczanie możliwie dokładnego dla danego transportu środka ciężkości kontenera itd., aby w ten sposób zachować stabilność ładunku w czasie transportu. Specjalne wizualizacje oraz metryki, którymi posługuje się PackViz®, dają możliwość optymalizacji załadunku z punktu widzenia bezpieczeństwa transportu.

Czytaj dalej...

Stworzony do praktycznego użytku

Stworzony do praktycznego użytku

Aplikacja PackViz® w bardzo łatwy sposób daje się wprowadzić w istniejące już i w pełni ukształtowane procesy każdego przedsiębiorstwa, pozwalając na optymalizację ich przebiegu. Pomimo niezwykłego bogactwa i różnorodności zawartych w systemie funkcji, pulpit użytkownika jest przyjazny dla korzystających z programu, a samo korzystanie nie nastręcza trudności po odpowiednim przeszkoleniu personelu. Dobrze skonstruowana i bogato ilustrowana dokumentacja daje wgląd we wszystkie stojące do dyspozycji użytkownika funkcje oraz narzędzia.

Czytaj dalej...

Polecane tematy:

 
 
Progressive Mindworks GmbH  
© 2018 Progressive Mindworks Sp. z o.o. Zawartości tej witryny są chronione przez prawa autorskie.
PackViz® jest znakiem towarowym należącym do Progressive Mindworks Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona główna | Ogólne warunki handlowe | Nota prawna
Przy użytku tej witryny zgadzasz się z naszą umową prywatności.