Progressive Mindworks - we solve the difficult problems.
Zamów prezentacje PackViz!
 
 
 
Produkty

Optymalne wykorzystanie pojemności załadunkowej

Przykład kontenera załadowanego przy pomocy PackViz®. Tysiące przesyłek o różnych wymiarach są optymalnie ustawione.

Jeśli przyjmiemy za cel optymalny załadunek kontenera przesyłkami o przypadkowych wymiarach, zadanie to, nawet w przypadku tylko kilkudziesięciu przesyłek, jest właściwie niewykonalne bez pomocy komputera.

To zadanie staje się jeszcze trudniejsze, gdy mamy do czynienia z setkami czy tysiącami przesyłek o różnych wymiarach, ciężarze czy tez specyficznych priorytetach załadunkowych.

Problem w praktyce

Nawet najbardziej doświadczeni pracownicy magazynowi nie potrafią bez pomocy techniki sprostać takiemu zadaniu. Nie mówiąc już o tym, że w wielu przypadkach, w których towary przez standaryzowanie wymiarów są pakowane w większe kartony, niż jest to konieczne, transportują w ten sposob „powietrze”. Czas zaoszczędzony na zoptymalizowanym przy pomocy obliczeń w PackViz załadunku może być wykorzystany do załadunku kolejnego kontenera.

Nieoptymalne wykorzystanie pojemności załadunkowej ma ten dodatkowy efekt uboczny, że większa niż jest to konieczne ilość transportów zmniejsza tym samym efektywność procesów logistycznych.

Rozwiązanie dzięki PackViz®

Pojemność tego kontenera została optymalnie wykorzystana z pomocą PackViz®.

Rewolucyjne oprogramowanie PackViz® potrafi precyzyjnie obliczyć najkorzystniejsze schematy wykorzystania pojemności załadunkowych, biorąc pod uwagę specyfikę oraz priorytetowość poszczególnych grup towarów, ich optymalne umiejscowienie w kontenerze oraz inne istotne w praktyce parametry. Przy wykorzystaniu oprogramowania PackViz® możliwa jest w niektórych wypadkach efektywność na poziomie ponad 95% wykorzystania całkowitej pojemności załadunkowej.

PackViz® umożliwia, a przede wszystkim ułatwia pracownikom magazynowym precyzyjny załadunek towaru zgodnie ze sporządzoną wcześniej instrukcją, skracając tym samym w znacznym stopniu czas załadunku.

Następny temat: Minimalizacja kosztów transportu oraz czasu

Powroć do: Kluczowe korzyści

Polecane tematy:

 
 
Progressive Mindworks GmbH  
© 2018 Progressive Mindworks Sp. z o.o. Zawartości tej witryny są chronione przez prawa autorskie.
PackViz® jest znakiem towarowym należącym do Progressive Mindworks Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona główna | Ogólne warunki handlowe | Nota prawna
Przy użytku tej witryny zgadzasz się z naszą umową prywatności.